Trung tâm Hàn Ngữ Sejong – Du học Netviet

Địa chỉ: 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

Email: SejongNetviet@gmail.com

Số điện thoại: 0962328328

Trải qua nhiều năm giảng dạy, tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp dạy và học Tiếng Hàn hiệu quả cho Người Việt Nam,Trung tâm Hàn Ngữ Sejong tự hào là một trong những trung tâm đi đầu trong việc áp dụng nguyên tắc lấy Học sinh làm trung tâm từ đó áp dụng những phương pháp giảng dạy:

    • TIẾNG HÀN TƯƠNG TÁC
    • TƯ DUY PHẢN BIỆN
    • TƯ DUY NGÔN NGỮ

Để khiến việc học tiếng Hàn du học trở nên dễ dàng và hiệu quả.

https://sejong.edu.vn/

https://nv.edu.vn/du-hoc-han-quoc/

https://duhochanquoc.net/

LIÊN HỆ